List of teachers of Vedanta


This is a list of teachers of Vedanta, a Hindu philosophical system.

Pre-19th century

 • Vasishta Maharishi
 • Shakti Maharishi
 • Parashara Maharishi
 • Krishna Dwaipayana Vyasa
 • Sri Shuka Acharya
 • Badarayana
 • Gaudapada
 • Govinda Bhagavatpada
 • Adi Shankara Bhagavatpada
 • Sureśvara
 • Padmapāda
 • Hastamalakacharya
 • Totakacharya
 • Appayya Dikshitar
 • Vācaspati Miśra
 • Ramanujacharya
 • Vedanta Desika
 • Madhvacharya
 • Vidyaranya
 • Nimbarkacharya
 • Vishnuswami
 • Vallabhacharya
 • Caitanya Mahaprabhu
 • Dnyaneshwar
 • Vyasathirtha
 • Madhusudhana Saraswati
 • Nimbarka
 • Baladeva Vidyabhushana
 • Vijnanabhiksu
 • Srimanta Sankardeva
 • Mahadevendra Saraswathi V

19th-21st century

 • Bannanje Govindacharya
 • Ramakrishna Paramahamsa
 • Ramana Maharshi
 • Srila Prabhupada
 • Swami Vivekananda
 • Maharshi Dayananda Saraswati)
 • Swami Sivananda Saraswati
 • Swami Satyananda Saraswati
 • Swami Chinmayananda Saraswati
 • Swami Dayananda Saraswati)
 • Swami Ganapathi Sachchidananda
 • Swami Krishnananda
 • Swami Parthasarathy
 • Swami Rama Tirtha
 • Mannargudi Raju Sastri
 • Jayendra Saraswati
 • Nisargadatta Maharaj
 • Sacchidananda Shivabhinava Narasimha Bharathi
 • Chandrashekhara Bharati III
 • Bharati Teertha Swamigal
 • Sri Vidhusekara Bharathi
 • Bhakti Hridaya Bon Swami
 • Bhakti Prajnana Kesava Goswami
 • Satchidananda Saraswati
 • Paramahansa Yogananda
 • Sacchidanandendra Saraswati
 • Swami Tejomayananda
 • Swami Ranganathananda, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission
 • A tmananda Krishna Menon
 • Swami Chidaananda Puri
 • Acharya Prashant

See also

 • List of teachers of Advaita Vedanta