Srimad-Bhagavatam: Canto 5 - Chapter 1 - Verse 5


Sanskrit:

प्रतीहात्सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्याकोविदा: सूनव: प्रतिहर्तु: स्तुत्यामजभूमानावजनिषाताम् ॥ ५ ॥

ITRANS:

pratīhāt suvarcalāyāṁ pratihartrādayas traya āsann ijyā-kovidāḥ sūnavaḥ pratihartuḥ stutyām aja-bhūmānāv ajaniṣātām.

Translation:

In the womb of his wife Suvarcalā, Pratīha begot three sons, named Pratihartā, Prastotā and Udgātā. These three sons were very expert in performing Vedic rituals. Pratihartā begot two sons, named Aja and Bhūmā, in the womb of his wife, named Stutī.

Purport: